Üyelik

Üyelik başvuruları şahsen veya E-posta yoluyla yapılabilir. Sitemizdeki üyelik formu, sadece bilgi beyanı için doldurulabilir. (E-posta yoluyla üyelik beyannamesini gönderenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi için,  iki adet fotoğraf, nufüs kağıdı kopyası ve imzalı üyelik beyannamelerini ilgili dernek şubesinin adresine posta ile yollamaları gerekmektedir.) Evrakı eksik olmayan başvurular 30 gün içerisinde cevaplandırılır.

Membership applications can be made in person or by e-mail. The membership form on our website can only be filled in for the declaration of information. (In order to be able to evaluate the applications of the senders of the membership declaration via e-mail, two photographs, copies of the paper and signed membership memorandums must be mailed to the address of the relevant association office.) Applications with missing documents are answered within 30 days.