Seminerler

Bilim Motivasyonu Eğitim Seminerleri & Science Motivation Training Seminars

Türkiye’de eğitim camiasının tüm bileşenlerini kapsayan bir Türk Bilim Paradigması kurmak.

A Turkish Science Paradigm, covering all components of the educational community in Turkey set up