Hediye Edilenlerle Geleceği İnşa Ediyoruz Projesi

Türkiye cumhuriyetinin üniversite öğrenciler beyin tabakasına sahip çıkarak bu kişilerin devlet ile iletişimini yoğunlaştırıp, bilinçli nitelikli tercihler yapmalarını sağlamaktır. Ayrıca hediye edilenlerin Türkiye’nin geleceğine sistemli bir şekilde katkı çağdaş devletler seviyesini geçmesini sağlamak için çaba sarf etmek. Projenin Uygulama Adı: İcat Ekosistemi ve İcat Havuzu

Taking the republic of Turkey has intensified layer of the brain to communicate with these people state is to ensure that qualified to make informed choices. In addition to those who were present in a systematic way for Turkey’s future contribution to contemporary efforts to ensure that cross the state level.