Vizyonumuz

Uluslararası Bilim ve Beyin Göçü Derneği;Ülkemizin en başarılı bilim insanlarını bir araya getirerek bilimde mükemmeliyetin, bilimsel yöntem, gelenek ve usullerin, bilimsel özgürlük ve dürüstlüğün tanıtılmasına ve korunmasına çalışır. Kısacası Türkiye’de bilimin ruhunu temsil etmek ve yaşatmak için kurulmuştur.

International Science and Brain Migration Association works to promote and protect the perfection, scientific methods, traditions and procedures, scientific freedom and honesty in science by bringing together the most successful scientists of our country. In short, it represents the spirit of science in Turkey and was established to deliver.