Educard

Öğretmen gelişim kartı Türkiye’deki öğretmenlerimizin daha organize sistematik ve profesyonel bir şekilde eğitilmesi için kurgulanan bir sistemdir.

Teacher development board is a system constructed in a systematic and Professional way to train our teachers better organized in Turkey.