Çocukların Elinden Bilim ile Tutuyoruz

Türkiye Cumhuriyetinin ilk, orta lise öğrencilerinin içindeki beyin tabakasına sahip çıkarak bu kişilerin devlet ile iletişimini yoğunlaştırıp, bilinçli nitelikli tercihler yapmalarını sağlamaktır. Ayrıca hediye edilenlerin Türkiye’nin geleceğine sistemli bir şekilde katkı çağdaş devletler seviyesini geçmesini sağlamak için çaba sarf etmek. Projenin Uygulama Adı: İcat Ekosistemi ve İcat Havuzu

The first of the Republic of Turkey, claiming the brain layer of middle school students in this intensified communication with the people of the state is to ensure that qualified to make informed choices. In addition to those who were present in a systematic way for Turkey’s future contributions to efforts to ensure the passage of the modern state level