Bilim Okulları Akreditasyonu Projesi

Ülkemizde var olan eğitim kurumlarımıza ( özel ve devlet) uluslararası bilim ve beyin göçü derneğinin hazırladığı kriterlerden olur alan kurumlara verilecek olan unvandır.

The educational institutions that exist in our country (private and state) are the criterias prepared by the international science and brain migration department