Bilim Motivasyonu Eğitimi Seminerleri

Türkiye’de eğitim camiasının tüm bileşenlerini kapsayan bir Türk Bilim Paradigması kurmak.

A Turkish Science Paradigm, covering all components of the educational community in Turkey set up.

Yöneticilere Yönelik Bilim Motivasyonu Eğitim Seminerleri / İlker BALCIOĞLU

Öğretmenlere Yönelik Bilim Motivasyonu Eğitim Seminerleri / Kadir KILIÇ

Öğrencilere Yönelik Bilim Motivasyonu Eğitim Seminerleri / Cansu AKKAYA-Beyhan GÜNEL